Generelt

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer medmindre andet er aftalt skriftligt.

Priser

Dectels priser er vejledende og angives i DKK ekskl. moms og afgifter. Priser gælder fra Dectels lager. Der tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og kursændringer.

Betaling

Betaling af bestilte varer kan foregå på følgende måder:
– På efterkrav
– Ved bankoverførsel på reg./konto: 7980-1061841– varen sendes, når betalingen er registreret – efter faktura – dog kun for Dectels eksisterende kunder.

Har du en prisaftale/samhandelskontrakt med Dectel – vil ordren blive fratrukket evt. aftalte rabatter.

Forsendelse og levering

Levering sker direkte fra Dectels lager. Ved leveringer pr. efterkrav gennem Post Danmark opkræver Post Danmark et postopkrævningsgebyr. Levering sker normalt fra dag til dag – forudsat varen er på lager. Er varen forsinket eller i restordre, vil du få besked via telefon eller e-mail. Hvis varen ved modtagelse viser tegn på transportskade, skal køber straks selv rette henvendelse til transportøren – oftest Post Danmark. Dectel tager ansvar for leveringen dog mod et transportgebyr.

Undersøgelsespligt

Kunden skal ved modtagelsen og inden produktet tages i brug gennemgå det leverede produkt for at sikre sig, at der ikke er fejl og mangler ved leveringen eller de leverede produkter. Reklamation over fejl og mangler, der burde være konstateret ved en sådan undersøgelse, skal fremsendes senest 8 dage efter modtagelse af produktet, i modsat fald mistes retten til at gøre sådanne fejl eller mangler gældende.

Ansvar for fejl og mangler

Ved fejl eller mangler, der ikke burde være konstateret ved leveringen, har køberen 1 års reklamationsret (2 år for konsumvarer) fra fakturadato. Reklamation skal meddeles Dectel snarest muligt efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. Dectel er – hvis muligt – forpligtet og berettiget til at afhjælpe manglen inden for rimelig tid.

Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug. Dette gælder også hvis serienummer er fjernet eller ødelagt, samt hvis varen har været tilsluttet forkert eller med ukorrekt spænding/strømart. Reklamationsretten bortfalder endvidere, hvis en vare repareres på et ikke-autoriseret værksted eller på et værksted, som ikke er anvist af Dectel.

Såfremt en reklamation fører til kreditering, forbeholder Dectel sig ret til at foretage fradrag for eventuelt manglende emballage og/eller tilbehør. Enkeltdele som batterier og sliddele er ikke omfattet af reklamations-retten. Såfremt en vare – der er returneret som garantireparation – intet fejler vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr samt forsendelsesomkostninger. Kundens godtgørelse for eventuelle fejl og mangler på en vare kan aldrig overstige prisen på varen.

Returnering af varer

Dectel modtager kun varer retur efter forudgående aftale, og kun såfremt varen fremstår som ny og er i original ubeskadiget emballage. Al returnering sker på kundens egen regning og risiko. Er varen ikke komplet (mangel på kabler, disketter, emballage, manualer m.v.) fratrækkes et beløb, som svarer til omkostningen ved at bringe varen i komplet stand. Returnering af udgåede varer er ikke mulig. Det samme gælder for varer, der ikke lagerføres og derfor ikke kan tages retur. Forsendelsesomkostninger krediteres ikke.

Reklamationsbehandling

Modtager Dectel en klage i forbindelse med en vare, behandles klagen hurtigst muligt. Der vil tages stilling til, om varen skal repareres, ombyttes eller om et evt. prisnedslag er muligt. Skal varen tilbagesendes til Dectel, sker dette uden omkostninger for kunden.

Service

Har du varer, som skal til reparation, kan disse indleveres i Dectels åbningstider. Ved fremsendelse af varer til reparation bedes du følge nedenstående procedure af hensyn til hurtig og korrekt ekspedition:

– Udførlig fejlbeskrivelse/årsag til returnering. Vedlæg kopi af faktura eller kvittering fra forhandler.
– Tilhørende kabler, stik, strømforsyning, batterier, manualer, software og lignende skal altid følge produktet.
– Send varen i egnet og holdbar emballage.

I tilfælde af fejl ved varen – som hører ind under den 2-årige reklamationsret – returnerer Dectel varen uden forsendelsesomkostninger for køber, men ved kundens egen risiko i tilfælde af skade. Reparation af varer uden for garanti faktureres efter medgået tid til gældende timesats. Hertil kommer eventuelle reservedele. Mindste tidsforbrug er 1/4 time. Varer modtaget til reparation henstår for kundens risiko, dvs. at kunden er ansvarlig for forsikring.

Tekniske data

Oplysninger og data i brochurer og kataloger er oplyst af leverandøren af det enkelte produkt. Dectel tager forbehold for ændringer af specifikationer.

Produktansvar / Force majeure

I forbindelse med loven om produktansvar er Dectels ansvar begrænset i forhold til produktansvaret, da dette ikke omfatter ansvar for evt. tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab m.v.. Dectel påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand.

Garanti

Der ydes 2 års garanti på headsets.

Derudover yder Jabra og Sennheiser 3 års garanti på nogle modeller (læs mere om det under produktbeskrivelsen).

MENU